Kompetenceplaner

Når eleven afslutter sin STU-uddannelse, får eleven sit kompetencebevis med sig til fremtidig brug.
Kompetencebeviset beskriver hvilke mål, der er blevet arbejdet med i de tre STU-år samt hvorledes eleven har tillært sig kompetencer.
Kompetencebeviset opdateres løbende af elevens kontaktperson inde på hjemmesiden, STU Uno-it, hvor forældre / værger også kan tilgå.
Når eleven nærmer sig sin afslutning i STU beskriver kompetencebeviset konkret, hvad eleven kan selv, og hvad eleven kan med støtte og hjælp.