Hverdagen i STU 2

Medarbejdere

STU 2 er en forholdsvis lille skole, hvor alle kender hinanden, både elever og ansatte. Fordi vi er en lille skole, er vi bevidste om vigtigheden af, at alle ansatte og elever har gode relationer til hinanden, så medarbejdere i tilfælde af sygdom eller andet fravær nemt kan tage over for hinanden.
Det betyder i praksis, at alle medarbejdere skal kunne være sammen med alle elever.

Det giver også gode muligheder for faglig sparring medarbejderne iblandt, at alle medarbejdere har et bredt kendskab til alle elever.
Dette har også den fordel, at medarbejdernes forskellige kompetencer kommer i spil hos den enkelte elev; f.eks. i forbindelse med teknologiske hjælpemidler, motorik, kreativitet, praktiske gøremål m.v.


Vi er naturligvis bevidste om vigtigheden i, at de fleste elever har brug for en tryghedsperson, som de kan søge til, hvis de får brug for det. Derfor har hver elev tilknyttet en primær kontaktperson. Det er denne person, der har den nærmeste relation til eleven og dennes familie, og det er ligeledes kontaktpersonen, der udarbejder målsætninger, metoder og udarbejder opsamling og evalueringer, så én person har det tydelige overblik.

Arbejdsmetode

I STU 2 arbejder vi meget struktureret. Alle elever har sit individuelle skoleskema, som der som udgangspunkt arbejdes ud fra hver dag og hver uge.

Dagens program gennemgås med eleverne hver morgen efter morgensang. Tavlen med dagens program står fremme, så eleven altid kan gå hen og skabe sig et overblik. Eleverne arbejder på forskellig vis med det visuelle skema, nogle har et skema på en app på sin IPad, som de kigger på hver gang, de skifter aktivitet.

Hver fredag får eleverne næste uges planlagte skema med hjem, så eleven og familier / bosteder har overblik over hvilke aktiviteter, der sker i den pågældende uge og hvem eleven skal være sammen med.

En gang imellem sker det naturligvis, at strukturen ikke helt holder, der kan være sygdom eller andet, der spiller ind i en hverdag. Vi er meget opmærksomme på, at det for nogle elever er svært, når der forekommer ændringer i strukturen og vi prøver derfor at udføre ændringerne så nænsomt som muligt. Det er i disse tilfælde vigtigt, at vi hjælper eleverne med det, der er svært. Vi ser det som en vigtig ting i livet at lære, at nogle gange bliver det ikke helt som forventet. Disse dage er vi derfor ekstra opmærksomme på elevernes trivsel og det kan være nødvendigt at justere vores krav til dem, så eleverne alligevel, trods alt, får en god dag.

Skoleskema

Hver elev har sit eget individuelle skoleskema. Skoleskemaet indeholder de elementer, som hver enkelt elev har fokus på i sin STU-uddannelse.
Dagene i STU er bygget op omkring en fast struktur, nogle har en meget stram struktur, mens andre elever har en mere løs struktur; alt efter behov.
For alle elever gælder det, at der engang imellem planlægges dage eller uger, hvor vi laver helt andre ting end ellers. På disse dage eller uger, lægger vi ligeledes en fast struktur, som eleverne kan følge og vi har nogle daglige rutiner, som vi disse dage forsøger at fastholde, f.eks. den daglige morgensang eller de faste praktiske opgaver.

Mødetider i STU 2

Alle dage mandag til fredag kl. 8.00 - 13.00