Hvad er STU?

Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) er et tilbud til unge, der ikke kan benytte de eksisterende og ordinære ungdomsuddannelser.
For at være i målgruppen skal den unge have afsluttet Folkeskolen eller tilsvarende og være under 25 år ved uddannelsens start.

Formål

Formålet med det samlede uddannelsestilbud er, at den unge får:

 • En individuelt tilrettelagt uddannelse, hvor den unge får mulighed for at uddanne sig efter ønsker og evner.
 • En uddannelse, der gennemføres så tæt på den unges nærmiljø som muligt.
 • En uddannelse, som understøtter den unges ressourcer og kompetencer bedst muligt.
 • En uddannelse, som består af både skole- og praktikophold.
 • En uddannelse, hvor den unge indgår i et fællesskab med ligestillede unge.

Udvikling

Uddannelsen tilstræber bl.a. at give den unge:

 • Forudsætninger for at leve så selvstændigt og aktivt et liv som muligt
 • Kendskab til sit nærmiljø og omverden.
 • Udvikle kompetencer for at kunne mestre en hverdag, der måske indeholder uddannelse, arbejde, fritid og bolig.
 • Mulighed for at indgå i sociale relationer.

Målsætninger

Overordnet set omfatter undervisningen følgende målsætninger:

 • Personlige mål
 • Sociale mål
 • Faglige mål
 • Praktik