STU 2

Uddannelse for unge med varig funktionsnedsættelser

STU 2 er en 3 årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, der ikke kan benytte det ordinære uddannelsessystem.

STU 2 henvender sig til unge mennesker med varige fysiske og kognitive funktionsnedsættelser af varierende grad.

STU er en uddannelse til livet

Personlige kompetencer

Eleverne i STU 2 er på et meget forskelligt niveau med hensyn til selvstændighed og selvhjulpethed.

Der arbejdes på, at eleven skal være så selvhjulpen og selvstændig som muligt. Det er vigtigt, at eleven har indflydelse på eget liv, at eleven får mulighed for at være så aktiv som muligt i sin hverdag.

Faglige kompetencer

I STU 2 arbejder vi med den fag-faglige undervisning på mange forskellige niveauer og med mange forskellige metoder. Vi tilpasser metoderne efter elevernes niveau, interesser, ressourcer og kompetencer.

Der er arbejdes med kommunikation som øjenudpegning, kommunikations-apps eller programmer, skriv med symboler, tegn til tale, podd-bøger, kompenserende hjælpemidler ifm.. læsning, skrivning m.v. brug af egnede apps på telefoner og iPads.

Sociale kompetencer

Vi arbejder målrettet med social træning i både store og små fællesskaber, så eleverne udvikler sociale kompetencer.